sobota 29. listopadu 2014

Jaké byly konzultace?

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden proběhly (nejen) v první třídě konzultace. Jsem moc ráda, že se jich mohly zúčastnit i děti. A tak jsme ve složení rodič-dítě-učitel společně zhodnotili dosavadní práci, řekli jsme si, co všechno už jsme se naučili, v čem jsme se zlepšili, co nám jde a na čem budeme muset ještě zapracovat.

Měla jsem velkou radost z toho, jak aktivně jste tuto možnost konzultovat uchopili. V průběhu týdne jsem se potkala s téměř celou třídou a díky Vám, rodičům, jsem mohla pochopit leccos nového.

Jaké byly závěry a společné názory a postřehy? Zde jsou alespoň některé:
 • děti se do školy těší a chodí do ní rády
 • nejoblíbenější jsou velké přestávky a matematika
 • jídlo ve školní jídelně je dobré a spolužáci nosí do školy dobré svačiny
 • angličtina s Markem je fajn, i když mu "někdy není rozumět"
 • dobrovolné domácí úkoly jsou přínosem, někdy není čas na sáhodlouhé úkoly po večerech
 • čteme doma každý den aspoň kousek (texty ze Slabikáře, z knížky, jakékoli texty, které dětem "přijdou pod ruku")
 • poznali jsme, jak velkých pokroků jsme dosáhli - děti čtou svoji knížku, zvládnou sčítat a odčítat v oboru do deseti, staví krychlové stavby a kreslí jejich plány, skládají papír, stříhají a kreslí, píší první písmena a číslice, učí se spolupracovat ve skupinách a při společných projektech
 • tento týden jsme přesunuli lavice a děti sedí po 4-6 a velmi jim to vyhovuje - v rámci skupin ještě budeme dělat změny
Objevilo se pár námětů, které mi přišly zajímavé a které určitě zvážím a zařadím do výuky:
 • budeme číst časopis Čtyřlístek (některé děti neznají časopis, pouze film - a byla by škoda je s klasikou českého komiksu neseznámit - navíc je psán velkými písmeny)
 • děti by rády četly i "zajímavější" a pokročilejší texty - např. s detektivní nebo dobrodružnou tématikou. Pokusím se něco vymyslet :)
 • některým rodičům nevyhovují týdenní plány posílané e-mailem - není problém je vytisknout a poslat po dítěti
A odpovědi na otázky, které byly společné a které se opakovaly:
 • děti doprovodím až do páté třídy, příští rok tedy nebudu učit první třídu
 • cena kroužků je 300 Kč (říjen-prosinec)
 • známky nahradí kriteriální hodnocení - děti budou nadále dostávat i razítka a slovní ohodnocení své práce, nadále budeme pokračovat v sebehodnocení i okamžité zpětné vazbě
 • děti nechávám, aby mě oslovovaly tak, jak potřebují - a tak jsem pro některé paní učitelka, pro jiné Magda, pro další paní učitelka Magda - někdo mi tyká, někdo vyká - nemám s tím problém, nedomnívám se, že autorita nebo vztah závisí na tykání nebo vykání
Jsem moc ráda, že se děti aktivně zapojují i do mimoškolních aktivit - na zimní školu v přírodě pojedeme v hojném počtu :), plavat budeme jezdit také a bruslit jakbysmet :)

A na závěr ještě jedna připomínka, resp. informace:
Jak jsem Vám sdělila na konzultacích, platí to, že v případě Vaší potřeby jsem k dispozici na telefonu, e-mailu, případně mě můžete navštívit ve škole. Pokud budete potřebovat cokoli řešit, ozvěte se :)

Moc děkuji za Vaši spolupráci, nesmírně si jí vážím a je pro mě moc fajn vědět, že nám jde o společnou věc - aby "NAŠE" děti byly ve škole spokojené, aby do třídy chodily rády, aby se vždy učily tak, jak je maximálně možné, aby zažívaly pocit úspěchu, aby se naučily pracovat v týmu i samostatně a aby měly z učení a poznávání radost.

Magda M.

Žádné komentáře:

Okomentovat